เกี่ยวกับเรา

พลังงานเป็นหนึ่งในปัจจัยความมั่นคงและความสำเร็จของโลกธุรกิจ นวัตกรรมใหม่จาก BYD  ช่วยให้องค์กรมีแหล่งพลังงานที่มั่นคง มีประสิทธิภาพ สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนแข็งแรง สอดคล้องกับกระแสเศรษฐกิจ Sustainable economy 

Siam ATR หรือ บริษัท สยาม แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ รีเลชั่นชิป จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าและโซลูชั่นด้านพลังงานสะอาด (Green energy หรือพลังงานไฟฟ้า) จาก BYD อย่างเป็นทางการ นำเสนอสินค้าระดับนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจทั่วไป เช่น กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า (EV : Electric Vehicles)  อาทิ รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์เชิงพาณิชย์ กลุ่มระบบขนส่งแบบราง (Sky rail) กลุ่มพลังงานไฟฟ้า Energy storage system (ESS)  ระบบสำรองจัดเก็บไฟฟ้าสำหรับองค์กร  รวมถึงกลุ่มงานเคลื่อนย้ายสินค้า รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต มีฐานการผลิตหลักอยู่ในเมืองเซินเจิ้นและมีพนักงาน 220,000 คน ในโรงงาน 33 แห่งทั่วโลก และเป็นบริษัทมหาชน  มีทรัพย์สินเกินกว่า 100 พันล้านหยวน

เกี่ยวกับเรา

BYD THAILAND

เกี่ยวกับเรา

BYD THAILAND

เกี่ยวกับเรา

BYD THAILAND