นวัตกรรม

นวัตกรรมจาก BYD ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยในหลายรูปแบบ เช่น ยานยนต์ การขนส่ง แบตเตอรี่ และอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายมากขึ้น ทำงานง่ายขึ้น และมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งปัจจัยหลักที่เสริมสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ง สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และปรับเปลี่ยนโลกนี้ให้สวยงามอย่างยั่งยืน

ทําไมต้องใช้ BYD

แบตเตอรี่

ลิเทียมไอออนฟอสเฟต

BYD เป็นหนึ่งในผู้นำการการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV (Electric Vehicle) โดยแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์จาก BYD ได้รับการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของการสั่งสมประสบการณ์และการค้นคว้าที่ท้าทายต่างๆ ในปัจจุบันแบตเตอรี่ของ BYD ได้ถูกนำไปใช้ในยานยนต์ต่างๆกว่า 40 รุ่น ครอบคลุมทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล ยานยนต์เชิงพาณิชย์ ยานยนต์พิเศษ หรือแม้แต่รถฟอร์คลิฟท์

การสร้างนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงนั้นอยู่บนพื้นฐานของกำลังสำคัญเหล่านี้ 

  1. การดำเนินงานที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่การสำรวจแหล่งแร่ การพัฒนาวัสดุสำหรับเซลล์แบตเตอรี่ MBS โมดูล ฯลฯ รวมถึงการรีไซเคิล
  2. ความแข็งแกร่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย BYD ค้นคว้าและวิจัยอย่างรอบด้านและเจาะจงพัฒนาเรื่องสิทธิภาพของแบตเตอรี่อย่างลึกซึ้ง เช่น Solid electrolytes, เยื่อคอมโพสิต และสารละลายอิเล็กโทรไลต์  
  3. เครื่องมือสำหรับการทดสอบ BYD ได้พัฒนาอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆได้อย่างครอบคลุม

จุดเด่นของแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออนฟอสเฟต

สำหรับรถฟอร์คลิฟท์ BYD 

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต (Lithium iron phosphate battery) ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ด้วยโลหะที่รองรับความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีได้ดียิ่งขึ้น ให้พลังงานไฟฟ้าได้สูงกว่า ไร้มลพิษ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิมมาก ใช้เวลาในการชาร์จประจุไฟฟ้าสั้นกว่าเดิม ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนฟอสเฟตมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบตเตอรี่แบบกรดตะกั่ว (Lead acid battery) ให้ความคุ้มค่าในการลงทุนที่เหนือกว่า

เปรียบเทียบระหว่างแบตเตอรี่ไอออนฟอสเฟต

และแบตเตอรี่กรดตะกั่ว 

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต

แบตเตอรี่แบบกรดตะกั่ว

รอบการใช้งาน

หลังใช้งานแล้ว 4,000 รอบ จะเก็บประจุไฟฟ้าได้ 75% หากชาร์จประจุไฟฟ้าวันละครั้งเป็นจำนวน 4,000 รอบ จะสามารถใช้งานได้กว่า 10 ปี (ตามเงื่อนไขที่เหมาะสม)

ใช้งานได้ประมาณ 1,200-1,500 รอบ

การบำรุงรักษา

แบตเตอรี่ซีลปิดสนิทไม่ต้องการบำรุงรักษา ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น

ต้องเติมน้ำกลั่นและสารละลาย Electrolyte ตามรอบการบำรุงรักษา

มลภาวะ

ไม่มีมลภาวะโดยสิ้นเชิงระหว่างการผลิตและใช้งาน 

ตะกั่วและกรดซัลฟูริคเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ไอเสีย/ไอพิษ

ไม่มีก๊าซพิษหรือก๊าซไวไฟขณะชาร์จประจุไฟฟ้า

ปลดปล่อยก๊าซไฮโดรเจนซึ่งไวไฟขณะชาร์จประจุไฟฟ้า

การชาร์จประจุไฟฟ้า

ใช้เวลาประมาณ 1.3 ชม. สำหรับ 200A

ใช้เวลา 8-10 ชม.

การคายประจุ (Discharging)

รับได้ถึงระดับ 2C
รับได้ถึงระดับ 5C

ไม่สามารถคายประจุที่อัตราสูง

อุณหภูมิสำหรับการปฏิบัติการ

ที่อุณหภูทมิ -25 Co อัตราคายประจุสูงกว่า 75%

ที่อุณหภูทมิ -40 Co อัตราคายประจุสูงกว่า 60%

ที่อุณหภูทมิ -25 Co อัตราคายประจุลดเหลือ 40%

ที่อุณหภูทมิ -40 Co อัตราคายประจุสูงเหลือเกือบศูนย์

ระดับความปลอดภัย

ความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม ได้รับการทดสอบในระดับสูงสุดจาก European Safety Standard เหนือมาตรฐาน FEM (Federation European Manufactures) แบตเตอรี่ได้รับการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่างๆ  เช่น การกระแทก เปลวไฟ วัตถุมีคม

ปลดปล่อยก๊าซพิษไวไฟ (ไฮโดรเจน) ขณะชาร์จประจุไฟฟ้า เสี่ยงต่ออุบัติเหตุเพลิงไหม้หรือกระทั่งการเกิดระเบิด

ประสิทธิภาพ

คายประจุไฟฟ้าได้ถึงระดับ 99% ในทุกๆรอบการชาร์จประจุไฟฟ้า

ชาร์จประจุไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพได้ 60%-70% คายประจุไฟฟ้าได้ถึงระดับ 70% เท่านั้น